تبلیغات
آموزش حرفه و فن

آموزش حرفه و فن
 
نویسندگان

اصول و روش‏های نگهداری مواد غذایی: 

برای حفظ و نگهداری مواد غذایی از عوامل آلوده و فاسد كننده با در نظر گرفتن نوع آلودگی روشهای مختلفی استفاده می گردد . بر اساس نوع ماده غذایی ، خصوصیات فیزیكی و شیمیایی مواد غذایی و طول مدت زمان نگهداری و جنبه های اقتصادی و تكتولوژی برای هر نوع روش خاصی به كار می رود . برای نگهداری پاره ای از مواد غذایی فقط از یك روش استفاده می شود در حالیكه برای تعدادی از مواد غذایی دو یا چند روش نگهداری بكار می رود . اماباید دید هدفهای روشهای مختلف نگهداری مواد غذایی چه هستند.

این اهداف بطور كلی عبارتند از :

 الف – از بین بردن میكروبهای موجوددر مواد غذایی بطور كامل و یا از بین بردن میكروبهای بیماریزا  خطرناك  

ب – جلوگیری از رشد و تكثیر میكروبها در زمانی معین ، زیرا در بعضی از مواد غذایی میكروبها در حالت بود و به محض اینكه شرایط آماه شروع به رشد  تكثیر می نمایند كه بوسیله تعدادی از روشهای نگهداری می توان مانع این عمل شد .

1- حرارات دادن : 

حرارات زیاد ( بالاتراز 65 درجه باعث از بین رفتن میكروبها  آنزیم ها می شود . اگر میكروبهای موجود در مواد غذایی را با حرارت دادن از بین ببریم و از ورود میكروبهای جدید به آن جلوگیری كنیم می توانیم ماده غذایی حرارت دیده را به مدت طولانی تری نگهداری كنیم زیرا میكروبها و آنزیم ها در حرارتهای متفاوتی غیر فعال و یا از بین می رود . میكروبهای اسپوردار یا هاگ مقاومت زیادی حتی در مقابل نقطه جوش دارند و برای از بین بردن آنها باید حرارت همراه با فشار استفاده كرد . متداولترین روش پاستورریز اسیون واستریلیزه اسیون می باشد . تعریف پاستوریزه كردن : از بین بردن میكروبهای بیماریزا موجود در مواد غذایی كه درجه حرارات 65 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه و یا 72 درجه به مدت 15 تا 20 ثانیه استفاده می شود .

 تعریف پاستوریزه كردن : از بین بردن میكروبهای بیماریزا موجود در مواد غذایی كه درجه حرارات 65 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه و یا 72 درجه به مدت 15 تا 20 ثانیه استفاده می شود .

تعریف استریلیزه كردن :

از بین بردن كلیه میكروبهای بیماریزا و غیر بیماریزا موجود در مواد غذایی كه درجه حرارت 150-135 درجه سانتی گراد به مدت چند ثانیه استفاده و بلافاصله مواد غذایی (شیر ) سرد می شود تا كیفیت آن تغییر نكند و برای استریلیزه كردن كنسرو حرارت 121 درجه به مدت 15 دقیقه تحت فشار ؟ استفاده میشود

 

2 -    استفاده از سرما و انجماد : 

یكی از مهمترین روش هـای نگهداری مواد غذایی استفاده از سرما و انجماد است . بعضی از مواد غذایی كه قرار است در مدت چند روز مصرف شود . در دمای بالای صفر نگهداری مــی شود مثل میوه ها ، سبزی ها در دمای یخچال ( 10-0درجه سانتی گراد ) تا چند ماه قابل نگهداری هستند . سرما باعث جلوگیری از رشد میكروبها و آنزیمها در مواد غذایی می شود . گوشت و ماهی در درمای یخچال بیش از چند روز نمی توان نگهداری نمود ، بار نگهدای طولانی تر آنها باید از برودت و سرمای بیشتر استفاده كرد . یعنی محصولات را باید منجمد كرد . روش انجماد در حال حاضر بهترین روش و مطمئن ترین روش نگهداری گوشت می باشد انجماد رشد میكروبها را متوقف می كند . برخی باكتری ها گاهی تا هشت درجه سانتی گراد و برخی كپكها تا ده درجه سانتی گراد به رشد خود ادامه می دهند

فن آوری انجماد : 

سه روش كلی برای انجماد مواد غذایی وجود دارد كه عبارتند از :

الف – محصول را در هوای ساكن سرد قرار می دهند كه با تبادل حرارت با محیط اطراف خود منجمد می گردد . این روش باعث انجماد كند و آهسته كه مورد استفاده چندان ندارد بخصوص در صنعت

ب – انجماد تند : هوای سرد 35تا 30 درجه سانتیگراد را با سرعت از میان محصولات و یا بسته های آن عبور می دهند . استفاده از این روش بستگی به نوع ، مشكل و وزن و .... محصول دارد كه براساس آن دستگاههای مختلف ساختـــه می شود . گاهی از یك اتاق انجماد استفاده كرده و هوای سرد بوسیله فن های قوی دمیده می شود . گاهی از دستگاه خاص مثل تونل و نوار نقاله و .... استفاده می شود . 

استفاده از تماس غیر مستقیم محصول یا صفحات سرد كننده :

در این روش غذاها در سینی های مخصوص گذاشته و سینی در تماس یا جدار سرد قرار گرفته موجب انتقال گرما از غذا به مبرد میشود . سرعت انجماد در این روش زیاد است و مدت زمان انجماد بستگی به درجه حرارت مبرد ، حجم ماده منجمد شونده و نوع بسته بندی ، نوع غذا و شدت تماس دارد . در این روش برای لاشه های گوشت مناسب نیست ولی برای گوشت های كارتنی كاربرد دارد .  تكنیك دیگر انجماد ، فرو بودن ماده غذایی در مبرد است . غذا را به صورت آزاد یا بسته بندی مستقیماً وارد محیط مبرد می كنند .

3-     استفاده از روش خشك كردن  :

خشك كردن مواد غذایی به منظوری نگهداری طولانی روش است كه هم به صورت سنتی و هم به صورت صنعتی انجام می گیرد . این روش بیشتر برای نگهداری سبزی ، میوه ، شیر و بعضی از فرآوردهای شیری و به صورت سنتی برای نگهداری گوشت در مناطق گرم و كویری كه دسترسی به یخچال ندارد  استفاده می گردد . این گوشتها دارای كیفیتی بسیار نامطلوبند . خشك كردن سنتی در هوای معمولی و نور خورشید استفاده می گردد . البته بهتر است برای خشك كردن سبزی در تابستان از نور خورشید به طور مستقیم استفاده نشود. (در سایه خشك ) برای خشك كردن مواد غذایی امروزه متناسب با هر محصول روش مناسبی وجود دارد تا كاهش كیفیت در محصول به حداقل برسد و در خشك كردن از حرارت ، جریان هوا و گاهی از خلاء استفاده می شود .

4 -  استفاده از مواد شیمیایی :

میكروبها نسبت به اسید و بعضی مواد شیمیایی حساس هستند . این حساسیت در انواع میكروبها متفاوت است . اسید را می توان به صورت مستقیم به غذا اضافه نمود . مانند اضافه كردن اسید سیتریك یا اسید فسفریك به نوشابه های گازدار . قدرت نگهداری این اسیدها بستگی به غلظت یون هیدروژن دارد . بعضی از مواد شیمیایی میكروبها را می كشد و بعضی جلو رشد آنها را می گیرد . امروزه استفاده از بسیاری از مواد به خصوص آنتی بیوتیك هایی كه برای جلوگیری از رشد باكتری استفاده می شد و بنزوات سدیم ممنوع شده است . اما بعضی از مواد شیمیایی مثل اسید سوربیك ، سوربات سدیم و پتاسیم ، ایندرید سولفور مصرفشان آزاد است . 

5 -   استفاده از غلیظ كردن  :

تهیه رب و مربا دو روش تغلیظ مواد غذایی است . در تهیه رب تغلیظ حجم و وزن غذا كاهش می یابد و علاوه بر افزایش قدرت نگهداری گوجه فرنگی به صورت رب ، این كاهش حجم و وزن ، اثرات اقتصادی زیادی به خاطر صرفه جویی در فضای محل نگهداری و وسایل حمل و نقل دارد . رب بدست آمده یك پنجم وزن گوجه می باشد . در این روشها علاوه بر كاهش آب آزاد ، میكروبها را كاهش داده و با حرارت دادن در دو روش مربا و رب میكروبها از بین می روند . 

6-   دود دادن مواد  غذایی : 

بعضی از مواد غذایی مانند گوشت و ماهی را با دود دادن نگهداری می كنند . در شمال ایران برای نگهداری ماهی از روش دود دادن استفاده می كنند . دود دارای مواد شیمیایی محافظ مثل فرمالدیید ، فنل ، اسید استیك ، الكل اتیلیك واسید سینریك است كه از سوختن چوب بدست می آید . امروزه برای ایجاد طعم در بعضی محصولات دریایی و انواع فرآورده های گوشت قرمز از دود دادن به همراه روش های دیگر استفاده می شود . 

7-    استفاده از اشعه  : 

از اشعه ماوراء بنفش و اشعه گاما و ... برای نگهداری مواد غذایی استفاده میشود .  در حـــال حاضر بیش از 20 كشور برای نگهداری مواد غذایی از اشعه استفاده می كنند .در كشور ما چند سالی است كه تحقیقات برای نگهداری سیب زمینی و گندم درسیلو از اشعه شروع شده است . اشعه باعث تخریب ساختمان سلول میكروب و جلوگیری از فعالیت آنزیمها می شود . مقدار وشدت اشعه مورد استفاده در انواع مواد غذایی و بسته بندی ها متفاوت است . 

8-      استفاده از انبار و سیلو :  

بسیاری از غلات و حبوبات در انبارها و سیلوهای تحت كنترل از ؟ درجه حرارت و رطوبت نگهداری می كنند . انبارها و سیلوها باید از نظر اصول مهندسی و فنی دارای مشخصاتی باشد كه مواد غذایی نگهداری شده آسیبی نبینند . مثلاً غیر قابل نفوذ به حرارت – نور – رطوبت –موش و حشرات باشند . 

9-    استفاده از تخمیر :  

این روش برای نگهداری بعضی از مواد غذایی قابل استفاده است مثلاً برای نگهداری شیر یكی از روشها تبدیل آن به ماست می باشد كه به كمك باكتری لاكتیك این عمل انجام می شود . تهیه سركه به وسیله عمــــل تخمیر انجام می شود . 

شرایط نگهداری چند نمونه مواد غذایی در انبار

1-    نگهداری غذای كنسرو شده :

این انبار باید عاری از رطوبت و دمای آن خیلی زیاد نباشد . رطوبت باعث زنگ زدگی و ایجاد منفذ در قوطی شده و نهایتاً باعث فساد محتویات آن می گردد . علاوه به قوطی فولادی گاهی از ظروف شیشه ای ، پلاستیكی و آلومینیومی استفاده می شود به همین دلیل بسته بندی آنها باید متناسب باشد تا در زمان حمل و نقل ، چیدن و جابجایی ، كارتن ها دچار آسیب نشوند .

2- نگهداری روغن جامد ومایع  :

به دلیل غیر اشباع بودن اسید های چرب در روغن ها مایع میل تركیبی با اكسیژن در روغن مایع زیادتر از روغن جامد و طمعشان تند می شود . بنابراین روغن ها باد در محلی خشك و خنك نگهداری كرد .

3-      نگهداری غلات و حبوبات  :

چون غلات تنفس می كند ، رطوبت co2 و حرارت تولید می كنند . تهویه كردن انبار برای خروج حرارت و رطوبت بسیار ضروری است ،زیرا با افزایش حرارت انبار تنفس شدت پیدا می كند رطوبت تولید شده ورطوبت و حرارت هر دو موجبات كپك زدگی و رشد آفات می گردد . كیسه ها باید طوری چید كه هم از ریزش آن جلوگیری نمود . و هم هوا از لابلای آن عبور نماید .

4-    نگهداری نان  :

نانی كه از تنور بیرون می آید . استریل است . ولی بعد از سرد شدن به اسپور كپك های موجود در محیط آلوده می شود . واگر در نگهداری آن دقت نشود به سرعت كپك خواهد زد . برای جلوگیری از كپك زدن وبیاتی زود رس باید در خنك كردن ، حمل و نقل و نگهداری آن دقت كرد . نان بعد از خروج از تنور باید رطوبت گیری و سرد و برای حفظ بافت آن هرگز نباید به تعداد زیاد  روی هم چیده شود. برای اینكار باید از سبدهای پلاستیكی كه ارتفاع 30-25 سانتی متر استفاده نمود . برای سرد كردن می توان از جریان هوا استفاده كرد . در منزل و یا شرایطی كه بخواهیم مقدار زیاد نان را برای مدت چند ماه نگهداری كنیم باید از روش خشك كردن و یا انجماد استفاده كرد . هر نان روش خاصی دارد . مثلاً نان بربری با انجماد می توان كیفیت آنرا حفظ كرد و تازگی را برای چند ماه نگه داشت . در درجه یخچال معمولی (10-0 ) فقط از كپك زدن نان به مدت چند روز جلوگیری میكند ولی یخچال كمك به بیات شدان نان می كند .

5-    نگهداری قند و فرآوردهای قنادی  :

فرآورده های قنادی وقند كه منشا آن شكر است مثل آبنبات ، مربا ، نبات و خود شكر باید در محلی خشك و عاری ازگردو خاك نگهداری شوند .

نگهداری مواد غذایی در سردخانه  :

سردخانه از نظر درجه حرارت به دو قسمت بالای صفر و پایین صفر درجه بندی می كنند . در سردخانه بالای صفر محصولاتی نگهداری می شوند كه نیازبه منجمد كردن ندارد و یا انجماد كردن برای آن ضرر دارد مثل انواع میوه ، تخم مرغ ، پنیر. در سردخانه زیر صفر مواد غذایی منجمد نگهداری می شود مثل انواع گوشتها 

شرایط نگهداری چند نمونه مواد غذایی در سردخانه  

الف – نگهداری مواد غذایی در سردخانه های بالای صفر

1- نگهداری گوشت تازه : دمای مناسب 2-0 درجه سانتی گراد برای مدت یكهفته می توان نگهداری كرد برای آویز كردن لاشه گوشت تازه باید آنرا از چنگك آویزان و بین لاشه حدود 20 سانتیمتر فاصله باشد .

2-     نگهداری گوشت مرغ :گوشت مرغ بافت نرمتری نسبت به گوشت قرمز دارد و رعایت نكات بهداشتی در هنگام تخلیه احشاء و  امعاء و شستن لاشه ، حمل و نقل و محیط نگهداری الزامی است مرغ را در دمای 2-0 درجه 7-5 روز می توان نگهداری نمود .

3-  نگهداری ماهی :گوشت ماهی بافت نرمتری نسبت به مرغ دارد . بنابراین نگهداری آن نسبت به سایر گوشتها مشكل تر است . رعایت نكات بهداشتی در زمان صید ، پس از صید ( حمل و نقل و نگهداری ) ضروری است . ماهی تازه حداكثر تا دو روز قابل نگهداری است . در صفر درجه سانتی گراد 2 الی 4 روز میتوان نگهداری كرد . بعلت اینكه سریع الفساد می باشد بهترین روش نگهداری انجماد می باشد .  

4-    تخم مرغ  : تخم مرغ از مواد غذایی با ارزش است و به همین دلیل در گروه غذایی گوشت قرار می گیرد . بهترین درجه حرارت نگهداری صفر می باشد ولی اگر به 2 -درجه برسد تخم مرغ منجمد شده پوسته آن می تركد .  

 

برای نگهداری تخم مرغ باید موارد زیر رعایت شود :

1- سطح تخم مرغ ها نباید كثیف باشد . چون نگهداری آن مشكل خواهد بود و نیز باعث آلودگی محیط سردخانه خواهد شد.

2- شانه ها و كارتن های تخم مرغ باید تمیز باشند .

3- تخم مرغ ها نباید شكسته باشد . زیرا فساد میكروبی و شیمیایی آن سرعت پیدا میكند .

4- در صورت امكان پس از مدت دو ماه نگهداری ، كارتن های تخم مرغ باید سرو ته كرد . به تجربه ثابت شده است كه این عمل باعث افزایش مدت ماندگاری تخم مرغ می شود .

5- به دلیل جذب بو بوسیله تخم مرغ باید آنرا از مواد غذایی دیگر جدا نگه داشت 

5-   نگهداری پنیر :

 درحمل و نقل باید دقت نمود كه حلب ها و یا بسته ها سوراخ نشود .زیرا با سوراخ شدن سریعاً فاسد می گردند . درجه حرارت نگهداری پنیر 2 تا 4 درجه سانتی می باشد و دمای بالای 8 درجه باعث فساد آن می شود . در 2 درجه سانتی گراد مدت نگهداری پنیر یكسال می باشد .البته مدت زمان نگهداری پنیرهای مختلف به تناسب نوع پنیر و جنس بسته بندی متفاوت است .

6-      نگهداری مركبات  :

برای نگهداری مركبات دماهای 0-5 و 8 درجه به تناسب نوع محصول استفاده می شود . برای جلوگیری از كپك زدن مخصوصاً پرتقال از مواد شیمایی و كاغذ های مخصوصی استفاده می شود . در این دما محصول را می توان سه تا 8 هفته نگهداری نمود .

7-   نگهداری شیر و ماست و كشك  :

شیر پاستوریزه در دمای یخچال3 تا4 روز از زمان تولید می توان نگهداری نمود  .
شیر استریلیزه در صورت بسته بندی مناسب تا 3 ماه یا 6 ماه قابلیت نگهداری می باشد . ماست در دمای یخچال می توان نگهداری كرد . دمای معمولی خیلی خطرناك است .

8-    نگهداری سیب زمینی   :

از انجماد سیب زمینی باید جلوگیری كرد  .كمترین درجه حرارت مطلوب 5/3 تا 4 درجه سانتی گراد با رطوبت 90 درصد می باشد . نور ، گرما در رطوبت زیاد موجب جوانه زدن سیب زمینی می شود . برای نگهداری علاوه بر دما و رطوبت نسبی عمل تهویه هوا و خروج گاز CO2 حاصل از تنفس سیب زمینی ضروری است .

9-     نگهداری پیاز   :

پیاز را در 0تا 2 درجه در محیطی خشك باید نگهداری كرد و از تابیدن مستقیم نور خورشید به داخل انبار باید جلوگیری نمود . دراین شرایط پیاز تا 6 ماه قابل نگهداری است . 

ب – نگهداری مواد غذایی در سردخانه زیر صفر   

1-    نگهداری گوشت منجمد :

گوشت منجمد متناسب با مدت زمان نگهداری درجه حرارت مختلفی نگهداری می كنند . در دمای 18- تا 20- درجه برای نگهداری یك الی5/1 سال و دمای 12- درجه برای مدت 6 ماه استفاده می شود . هرگز دمای سردخانه حتی برای مدت یك ماه نباید از 12- درجه سانتی گراد بالاتر بیاید زیرا اولاً احتمال رشد كپك ها وجود دارد . ثانیاً بر اثر رشد كریستالهای یخ آسیب وارده به بافت گوشت بیشتر می شود و در زمان رفع انجماد چكه كردن خونابه گوشت بیشتر می شود.    

2-  نگهداری ماهی :

طبق جدول زیر بستگی به نوع ماهی مشخص می شود .

نوع ماهی

18-

20-

ماهی چرب

6 تا 8 ماه

3 تا 4 ماه

ماهی نیمه چرب

8 تا 9 ماه

4 تا 5 ماه

ماهی كم چرب

10 تا 12 ماه

6 تا 8 ماه

3-   نگهداری مرغ منجمد :

مرغ منجمد در صورت نداشتن پوشش در حدود 10 ماه و در صورت داشتن پوشش پلاستیكی تا یكسال قابلیت نگهداری در 18- درجه را دارد .

4-     نگهداری كره  :

كره در 18- درجه سانتی گراد تا یك سال و در دمای 4+ درجه تا یك ماه قابلیت نگهداری دارد . در دمای معمولی خیلی زود اكسیده شده و طعم تند پیدا میكند و فاسد می شود . به دلیل جذب بوی مواد بو دار باید آن را از سایر مواد جدا نگهداشت 

تاریخ تولید وانقضاء  :

ذكر تاریخ بر روی محصولات غذایی از طرف وزارت بهداشت اجباری است تاریخ تولید بیانگر زمان تولید كالا بوده و این مشخصه در انتخاب و خرید و نگهداری كالا نقش مهمی دارد .  

مدت زمان نگهداری مواد غذایی در درجه حرارت مختلف

ماده غذایی                                  °C12-                               °C18-                                 °C23-

گوشت گاو                                4 تا6 ماه                                 12 تا 14 ماه                             14تا 16 ماه

گوشت گوسفند                         3 تا 5 ماه                               12تا 14 ماه                              13 تا 15 ماه

گوشت گوساله                         4تا 5 ماه                                 10 تا12 ماه                              12تا 15 ماه

گوشت طیور                            3 تا4 ماه                                 6 تا 7 ماه                                               10 تا 12 ماه

قلب و جگر                               2 تا 3 ماه                           4 تا 5 ماه                                    5 تا 6 ماه

فرآورده های گوشتی (سوسیس و كالباس) 1 تا 2 ماه      2 تا 3 ماه                                               5 تا 6 ماه

گوشت چرخ كرده                  3 تا 4 ماه                                8 ماه                                       10 تا 12 ماه

نخود سبز                                                 10 تا 12 ماه             14 تا 16 ماه                            حدود 24 ماه

لوبیا سبز                                  5 تا 7 ماه                               8 تا 12 ماه                              16 تا 18 ماه

بهداشت گوشت :

گوشت سالم دارای رنگ قرمز طبیعی با درخشندگی خاص ، قابل كشمش و بوی مخصوص به خود است . گوشت بهترین منبع پروتئینی برای انسان بوده ولی در عین حال سریع فاسد می شود . گوشت اگر فاسد  وآلوده باشد و نظارت بهداشتی و دقت لازم بخصوص در كشتارگاه ها بر روی آن صورت نگیرد می تواند انواع و اقسام بیماریها را به انسان منتقل نماید . مانند سل ، سیاه زخم ، طاعون گاوی ، گرم كدو و ..... 

عوامل آلوده كننده گوشت  :

گوشت به دو طریق آلوده می شود .

1- منشاء داخلی : خود دام به بیماریهای مانند سل ، سیاه زخم ، تب مالت ، انگل و كیست هیداتید مبتلا می شود كه با مصرف گوشت و یا شیر این نوع حیوانات بیماری به انسان سرایت می كند .

2- منشاء خارجی : مانند كشتارگاه ، نحوه كشتار ، وسایل ذبح و حمل ونقل ، شخص قصاب شرایط توزیع گوشت ، نحوه نگهداری گوشت در مغازه و منازل ومحل تهیه ، نحوه پخت و مصرف آن و ..... می تواند در آلودگی گوشت موثر باشند

فرق بین گوشت قرمز سالم و ناسالم  :

1-گوشت سالم رنگ قرمز طبیعی با درخشندگی خاصی دارد ، در حالی كه رنگ گوشت ناسالم تیره و سطح آن لزج و چسبنده است . 

2- گوشت سالم سفتی مخصوص و قابلیت برگشت پذیر و بوی مطبوعی دارد ،‌در صورتیكه گوشت ناسالم شل بوده و دارای بوی نا مطبوعی است .

فرق بین مرغ سالم و ناسالم  :

1- مرغ تازه و سالم دارای بوی طبیعی ولی مرغ مانده و فاسد بوی زننده دارد .

2-مرغ تازه سالم دارای چشم های روشن ، درخشان و برجسته ولی مرغ ناسالم چشم های تیره و فرو رفته دارد . ( در صورتیكه مرغ دارای سر باشد )  

3- مرغ تازه سالم ، درخشنده و مرطوب و دارای رنگ شفاف است در صورتیكه مرغ مانده و ناسالم دارای گوشت شل و رنگ آن تیره و متمایل به سبز است .

گوشت ماهی   :

1- گوشت ماهی از غذاهای ارزنده و مهم است كه هضم بسیار آسان دارد . ماهی دارای پروتئین ، كلسیم ، فسفر ، ید ، فلوئور و ویتامین های  (A-D-E ) است . ماهی در صورت آلودگی ، امراض گوناگونی را به انسان انتقال می دهد .

فرق بین ماهی سالم باماهی كهنه و فاسد  :

1-سطح بدنه ماهی سالم و تازه ، لزج و براق است در حالی كه سطح بدن ماهی كهنه كدر و خشك است .

2- فلس های (پولك ) بدن ماهی تازه ، براق است و به راحتی كنده نمی شود ولی در ماهی كهنه فلس ها به راحتی از بدن ماهی جدا می شود .

3- چشم ماهی سالم و تازه ، درخشان ، شفاف ، روشن و برجسته است ولی در ماهی كهنه و ناسالم ، چشم ها شفافیت ندارد و فرو رفته ، تیره و كدر است .

4- اگر با انگشت ، بدن ماهی تازه را فشار دهید گردی آن زودی از بین می رود ولی اگر ماهی كهنه باشد گودی روی بدن ماهی مدتی باقی می ماند .

5- آبشش های ماهی سالم و تازه به رنگ قرمز روشن است در حالی در ماهی ناسالم به رنگ قهوهای تیره رنگ است

6- چنانچه ماهی را به حالت افقی نگهداریم اگر تازه باشد به همان حالت باقی می ماند ولی در ماهی كهنه از دو طرف خم می شود .

به منظور رعایت بهداشت گوشت باید به نكات زیر توجه نمود :

1- از مصرف گوشت هایی كه به طریق غیر بهداشتی كشتار می شوند و با نظارتی بر كشتار آنها نیست خودداری شود .

2- افرادی كه در ارتباط با كشتار و توزیع گوشت هستند لازم است كار معاینه پزشكی و گواهی گذارندن دوره آموزشی را داشته باشند و نیز از روپوش و دستكش مناسب استفاده نمائید .

3- وسایل كار پس از پایان كار كاملاً شسته و در محل مناسبی نگهداری شود .

4- از بكار بردن روزنامه و كاغذهای باطله برای توزیع گوشت خود داری شود .

5- برای نگهداری گوشت در یخچالهای معمولی و منازل بایستی آنرا باندازه مناسب خورد كرد و شست و داخل یخچال (2-3 روز ) نگهداری نمود در صورتیكه نگهداری طولانی باشد بایستی در فریزر نگهداری گردد .

6- از خرید گوشت چرخ كرده آماده خودداری گردد .

7- از خرید گوشت از محل های غیر بهداشتی خود داری شود .

8-گوشت منجمد شده را قبل از مصرف بهتر است به مدت 24 ساعت در طبقات پایین یخچال نگهداری نمود تا از انجماد خارج شود ( به آرامی )

9- مصرف گوشت بنحوی باشد كه پس از انجماد كلاً پخته و مصرف گردد و از انجماد مجدد آنها خودداری گردد .

مشخصات كالباس ، سوسیس و نحوه تشخیص فساد در آنها :

1-  برای تشخیص فساد در كالباس ، كارد یا چاقوی تمیزی را به مدت 2 دقیقه در آب جوش فرو برده و سپس آنرا با حوله یا پارچه تمیز خشك كرده و بلافاصله در كالباس یا سوسیس مورد نظر فرو برده و پس از چند لحظه كارد را بیرون بیاورید . استثشمام كنید در صورت فاسد بودن بوی گندیدگی شدیداً‌احساس می شود .

2- مزه كالباس و سوسیس سالم ، مطبوع و خوش آیند است و اگر طعم آن ترش  باشد  دلیل بر فساد آن بوده و نباید مصرف كرد .

 

 

بهداشت روغن  :

روغن یكی از مواد كالری زا برای انسان است كه برای تهیه غذا ها از آن استفاده می شود و چون فساد پذیر است لازم است در مراحل تولید ، توزیع ، فروش ومصرف آن اصول بهداشتی كاملاً رعایت شود . در هنگام مصرف روغن باید به نكات زیر توجه نمود : 

1-انتخاب روغن

2- محل نگهداری روغن در مغازه ها حائز اهمیت است و باید از نور و حرارات دور باشد

3- ظاهر قوطی روغن باید سالم و بی عیب باشد .

4- اندازه قوطی یا وزن باید با مصرف تناسب داشته باشد . ( خانوار یا غذا خوری ها )

5- اطلاعات لازم بهداشتی بر روی بسته روغن ثبت شده باشد.

روش نگهداری روغن  :

1- قوطی روغن را در جای خشك ، خنك و دور از نور نگهداری كنید .

2- روغن را همیشه در ظروف در بسته نگهداری كنید .

3- در صورت بزرگ بودن قوطی روغن از ظروف كوچكتر برای نگهداری موقت روغن مصرفی استفاده نمایید . 

4- برای نگهداری موقت روغن از ظرف تمیز و خشك استفاده نمایید .

5- برای انتقال روغن از قاشق كاملاً تمیز و خشك استفاده كنید و قاشق یا وسایل فلزی دیگر را در داخل ظرف روغن قرار ندهید .

6- روغن نباید در هیچ مرحله ای بوی تند ونامطبوع داشته باشد .

روش مصرف روغن  :

مصرف كنندگان روغن باید موارد زیر را رعایت نمایند .

1- مصرف روغن را به حداقل برسانید .

2- این تصوركه روغن جامد از نظر حجمی با صرفه تراز روغن مایع است از نظر علمی صحیح نیست .

3- روغن را با شعله كم حرارت دهید .

4- علمیات سرخ كردن را در كوتاهترین مدت ممكن انجام دهید .

5- بهتر است روغن تا حد امكان فقط یكبار تحت حرارت و مورد استفاده قرار گیرد . بنابراین هر بار از مقدار كمتری روغن استفاده كنید .

6- سطح خارجی مواد غذایی سرخ كردنی را خشك كنید تا روغن بیرون نپرد.

7-روغن مصرف شده را دوباره به ظرف اولیه برنگردانید .

8- پس از سرخ كردن روغن اضافی را از ماده غذایی سرخ شده خارج كنید .

9- به توصیه تولید كننده در مورد شرایط نگهداری و مصرف روغن كه روی بسته بندی قید می شود . توجه كنید .

بهداشت برنج  :

- برنجی كه ما مصرف می كنیم در حقیقت برنج سفیده شده است كه اغلب مواد غذایی آن را به استثنای نشاسته بوسیله آسیاب و سفید كردن از آن خارج كرده و آن را ناسالم ساخته ایم . 

- مناسب ترین روش پخت برنج آن است كه برنج را خیلی سریع شسته واز آن كته درست كنند و سپس مصرف نمایند.

- برنج را باید دور از آفتاب و رطوبت ودر محلی تمیز و عاری از حشرات و موش و در كیسه های نایلونی نگهداری نمود . برای نگهداری برنج برای مدت طولانی بایستی به هر 10 كیلوگرم برنج حدود 150 گرم نمك اضافه كرد .

بهداشت سبزی ها   :

مواد گیاهی به طور كلی قسمتی از مواد غذایی انسان را تشكیل می دهد . سبزی ها دارای مقدار زیادی مواد مغذی و ویتامین ها ، هیدرات و كربن ( خصوصاً سلولز ) بوده كه در تغذیه بسیار موثراست . سبزی ها را باید  تازه مصرف كرد . زیرا نگهداری و انبار كردن سبزی ها ، مواد غذایی آنها را كاهش می دهد . سبزی های پختنی را باید به تكه های بزرگ خرد كرد و در آب كم و حرارت و زمان كافی ، به نحوی پخت كه تمام آب به خورد آن برود . سبزیجاتی كه به صورت خام مصرف می شوند . ممكن است آلوده به تخم انگل یا میكروبهای بیماریزا باشند . كه بایستی خوب شستشو و ضد عفونی نمود .

بهداشت میوه ها :

- میوه ها حاوی منابع بسیار غنی از ویتامین ( به ویژه ، ویتامین ث ) ، مواد معدنی و قند ها هستند .

- میوه ها را باید در صورت امكان تازه ونپخته مصرف كرد .

- پختن میوه ها در صورتیكه مدت پخت آنها طولانی نباشد صدمه زیادی به ویتامینهای موجود درآن نخواهد زد .

- میوه ها را نباید قبل از استفاده خرد كرد و در معرض هوا قرار داد . در موقع خرید میوه ها باید به تازگی ، شادابی ، عطر ، بو و پوست آن توجه كرد لكه دار و له شده گندیده نباشد میوه ها را باید در محل خنك و نسبتاً تاریك نگهداری كرد واز دست زدن به آنها خودداری نمود .

- لازم به یادآوری است میوه ها وسبزی ها به علت مصرف كودهای انسانی در كشاورزی آلوده می شوند . بنابراین مصرف آن بدون ضدعفونی كردن باعث سرایت بیماری به انسان می شود .

عواملی كه باعث آلودگی مواد غذایی می شوند :

1- عوامل میكروبیولوژیكی :

فساد مواد غذایی توسط میكرو اورگانیها معمولاً از دو طریق صورت می گیرد .

الف – از طریق تخریب ساختمان مواد غذایی و تجزیه تركیبات مغزی موجود در آنها

ب – از طریق آلوده كردن مواد غذایی بر اثر ترشح سم یا آلودگی به خود میكروب مثلاً در دهان انسان حدود 27 نوع میكروب وجود دارد كه با عطسه و سرفه بر روی ظروف و مواد غذایی می تواند در مواد غذایی نفوذ كرده و ایجاد بیماری نماید .

2-     عوامل انگلی در مواد غذایی :

این عوامل بیشتر در مواد غذایی دامی وجود دارد . مانند بیماری های كرمی گاوی وخوك هیداتید و غیره

3-اثر حشرات و جوندگان

این موجودات گاهی عامل انتقال میكروب یا انگل به مواد غذایی هستند مانند مگس و حشرات دیگـر و گاهی نیز باعث آسیب رسانی و غیر قابل مصرف كردن مواد غذایی می شوند از طریق تخم ریزی مگس بر روی مواد غذایی مرطوب مثل گوشت ، پنیر و ... یا مانند سوسك خانگی كه از طریق آلوده شدن به مدفوع و خلط انسان های بیمار وغیر بیمار عوامل بیماریزا را به مواد غذایی و ظروف آشپزخانه انتقال می دهند .

4-   اثر عوامل فیزیكی :

این عوامل عبارت است از حرارت ، رطوبت ، نور وزمان
حرارت : اگر درجه حرارت محیط مناسب با نوع ماده غذایی نباشد موجب تخریب بافت مـواد غذایی یا فساد آن در اثرفعالیت های میكروبی می گردد . مثلاً برای نگهداری میوه ، مثل پرتقال ، سیب و سبزی درجه حرارت انجماد بسیار زیان آور است كه باعث متلاشی شدن بافت و دیوار سلولی شده و آنرا خراب می كند .

رطوبت : در صورتی درجه حرارت و PH مناسب بـــاشد رطوبت زیـاد باعث رشـــد میكروب ها و سرعت فساد و مسمومیت غذایی افزایش می یابد .

اثر نور و زمان : انجام فعل و انفعالات شیمیایی و فعالیت بعضی از میكروبها با وجود نور تشدید می یابــد و مــــرور زمان نیز زمینه انجام فعل و انفعالات بیو شیمیایی ، عمل میكروبها وعمل حشرات را بیشتر فراهم می كند .

5-    اثر انسان و وسائل وابزار كار :

در صورت آلوده بودن افرادی كه در تهیه و توزیع مواد غذایی دخالت دارند و همچنین وسائلی كه از آن استفاده می كنند می تواند مواد غذایی را دچار فساد كند . 

6-   اثر عوامل شیمیایی وبیو شیمیایی بر مواد غذایی :

مواد شیمیایی به دو شكل در مواد غذایی موجودند 1- بطور طبیعی 2- از خارج ماده غذایی وارد آن می شود . 

بطور طبیعی : بعضی از مواد از جمله هسیتامین ،‌سولانین ، شوكران ،‌آمیگدالین به ترتیب در گوشت ، سیب زمینی گندیده ، گوشت كپك و با دام تلخ بطور طبیعی موجود است كه در اثر فعالیت این مواد در درون مواد غذایی موجب تغییرات نامطلوب شده كه این تغییرات مثل تخمیر در خرما كه باعث ترشیدگی آن می شود و گندیدگی گوشت دام و طیور كه در اثر تند شدن چربی موجود در آنها می باشد .

بطور غیر طبیعی وارد كردن به مواد غذایی :

عوامل شیمیایی كه به صورت غیر مجاز و غیر كار شناسانه به عنوان مواد افزودنی نگهدارنده یا مواد رنگی یا خوش طعم كننده به غذا افزوده می شود مانند افزودن نیترات ویا نیتریت سدیم و پتاسیم كه بعنوان مواد نگهدارنده و خوش رنگی محصولات فرآورده های گوشتی مصرف می شود و به مقدار زیادی استفاده از این مواد ، درماده غذایی نتیجه آلودگی شیمیایی و مسمومیت مصرف كنند ه می شود . با مصرف بی رویه آنتی بیوتیكها در دام وطیور یكی از روشهای آلوده كردن گوشت و شیر دام و طیور است و نیز بعضی از فلزات مانند سرب ، روی ، مس كه در ساختن ظروف مخصوص پخت و پز غذا ها مورد استفاده قرار می گیرند . این ظروف در شرایط خاص می تواند سبب فساد مواد غذایی كه در تماس با آنها قرار می گیرند شوند ، مواد پرتوزا از جمله مواد هستند كه اثرات خطرناكی در محیط زیست دارند ، مواد پرتوزا در برخی از مواد غذایی بطور طبیعی در حد بسیار جزئی موجود است .

طرز تشخیص فساد مواد غذایی :

در اثر تغییراتی كه در محصولات غذایی به دلیل فعالیت میكروبی ویا مواد شیمیایی یا عوامل دیگر بوجود آمده برای تشخیص می توان از اندامهای حسی استفاده كرد كه این اندام ها عبارتند از :

حس بینایی  :

در صورتیكه رنگ مواد غذایی بصورت غیر طبیعی جلوه كند یا تغییر در شكل طبیعی وظاهری ایجاد شده باشد می توان از حسن بینایی استفاده كرد . 

حس بویایی  :

كلیه مواد غذایی سالم باید دارای بوی مطبوه مخصوص خود باشند . در صورتیكه ماده غذایی فاسد شــده باشد در اثر فعالیت های آنزیم های ومیكروبها دچار بوی نامطبوع می گردد نظیر بوی گندیدگی در گوشت كه دلیل بر فساد آن ماده غذایی می باشد .  

حس لامسه توسط انگشتان :

در اثر فساد بافت نگهدارنده این مواد شل ونرم شده كه هنگام تماس با انگشتان متوجه فساد در آنها می شویم .   

استفاده از آزمایشات مواد غذایی در تشخیص فساد و مواد غذایی :

در صورتیكه از نظر فاسد بودن و یا سالم بودن از علائم و حالات ظاهری به نتیجه نرسیم بوسیله نمونه برداری وارسال به آزمایشگاه از آلوده بودن و یا نبودن به نتیجه قطعی خواهیم رسیم .    

هرگز از حسن چشایی به عنوان وسیله تشخیص فساد مواد غذایی استفاده نكنیم . علائم اختصاصی فساد یا پایین بودن كیفیت در برخی مواد غذایی


[ یکشنبه 8 اردیبهشت 1392 ] [ 12:07 ق.ظ ] [ فرزاد آریا منش ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :